ARS 108
2.7.2021
31.8.2021
ti, to, su klo 12 – 18

ARS 108 on immersiivinen nykytaidenäyttely ja festivaali, joka järjestetään kulttuurikeskus Tehdas 108:ssa kesällä 2021. Festivaali koostuu näyttelyiden ohella esittävästä taiteesta sekä erilaisista poikkitaiteellisista tapahtumista ja työpajoista. Tavoitteena on luoda toistuva, tasokas ja kansainvälinen - sekä yhteisön ja sosiaaliset aspektit huomioon ottava taidenäyttely ja festivaali.

Vuoden 2021 teema Heijastus / Reflection pyrkii heijastamaan teoksen ja katsojan välistä vuorovaikutusta sekä tuomaan katsojan osaksi teoksen sisältöä. Pääpaino näyttelyn teoksissa on mediataide (video-, valo-, äänitaide), kuvanveisto, tilataide sekä näiden erilaiset yhdistelmät. Kutsumme taiteilijat pohtimaan sitä, miten katsoja voi interaktioida teoksen kanssa. Tavoitteena on tuottaa erilaisia immersiivisiä taidekokemuksia ja tilaelämyksiä näyttelyn, tapahtumien ja muun festivaaliohjelman kautta.

Festivaali on Tehdassaaren tuki ry:n tapahtuma ja sen kuratoi ammattitaiteilijoista koostuva työryhmä.

Festivaalin virallinen sivu: https://www.ars108.com/